પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેપ્યુટી મેનેજર Post Graduate 40000 to 140000 500 30 Minimum 26 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેપ્યુટી મેનેજર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : MMTC Limited - Metals and Minerals Trading Corporation of India * Post Name : Deputy Manager * Total Post : 26 * Job Location : New Delhi * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : Post Graduate * Salary : Rs.40,000 – Rs.1,40,000/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://mmtclimited.com/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/59600/Instruction.html)

MMTC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો