પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હાઇ સ્કૂલ ટીચર B.Ed 36200 500 54 Minimum 17000 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. હાઇ સ્કૂલ ટીચર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-11 00:00:00 થી 2018-09-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Madhya Pradesh Professional Examination Board * Total Post : 17000 * Post Vacancies : 17000 * Post Name : High School Teacher * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limite : Maximum 54 Year * Education Qualification : B.Ed * Salary : Rs.36,200 + Dearness allowance Per month * Selection Procces : Written Exam > Application Fee : * UR: Rs.500/- * SC / ST / OBC/ PWD (Domicile of Madhya Pradesh): Rs.250/- * Apply Online from MP Online Portal Charge Fees: Rs.70/- * Apply Online from Register Citizen User Charge Fees: Rs.40/- Apply Online Link : [Click Here](https://peb.mponline.gov.in/Portal/Examinations/Vyapam/examsList.aspx) Application Online Link : [Download](https://peb.mponline.gov.in/Portal/Examinations/Vyapam/examsList.aspx)

MP વ્યાપમ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો