પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લાઇન એટેન્ડન્ટ 10 પાસ N/A 1000 45 Maximum 67 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લાઇન એટેન્ડન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-01 00:00:00 થી 2018-07-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : MP Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Ltd (MPPKVVCL) * Total Post : 67 * Post Name : Line Attendant * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : Maximum Age 45 Year * Selection Process : Online Exam * Salary : Rs. In Notification > Education Qualification : * 10th Passed/ITI Diploma (Electrician/Lineman/Wireman) from recognized of NCVT/SCVT. > Application Fee : * UR/ OBC candidates of MP Domicile: ₹1000 * SC/ ST/ PWD candidates of MP Domicile: ₹800 Apply Online Link : [Click Here](https://mponline.gov.in/portal/)

MPEZ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો