પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Assistant Grade - II / Computer Operator 12 પાસ 5200–2400–20200 600 21 to 30 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Assistant Grade - II / Computer Operator

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-12 00:00:00 થી 2019-04-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited * Post Name : Assistant Grade - II / Computer Operator * Vacancies : 10 * job Location : Madhya Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 21 to 30 Year * Pay Scale : Rs.5,200 - Rs.20, 200/- with Rs.2,400/ * Application Fee : Rs.600/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.mpsidc.com/) Application Form Link : [Download](https://www.mponline.gov.in/Portal/Services/MPTrifac/FrmHome.aspx)

MPIDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો