પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પેરામેડિકલ સ્ટાફ 12 પાસ 18000 to 62000 1000 18 to 45 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પેરામેડિકલ સ્ટાફ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Madhya Pradesh Power Generating Company Limited * Post Name : Paramedical Staff * Vacancies : 28 * job Location : Madhya Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 45 Year * Pay Scale : Rs.18,000 - Rs.62,000/- > Application Fee : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.600/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://mppgcl.mp.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.mponline.gov.in/portal/index.aspx)

MPPGCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો