પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઓફિસ અસીસ્ટંન્ટ ગ્રેડ III 12 પાસ N/A 800 18 to 45 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ઓફિસ અસીસ્ટંન્ટ ગ્રેડ III

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-17 00:00:00 થી 2019-02-17 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : MP Power Transmission Company Limited * Post Name : Office Assistant Grade III * Total Post : 7 * Job Location : Madhya Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : Rs.800/- Apply Online : [Click Here](http://www.mptransco.in/) Application Online Link : [Download](https://www.mponline.gov.in/portal/)

MPPTCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો