પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિવિલ જજ Law ડિગ્રી 27700 to 44770 374 21 to 35 190 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિવિલ જજ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Maharashtra Public Service Commission * Post Name : Civil Judge * Total Post : 190 * Job Location : Maharashtra * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : Degree in law * Salary : Rs.27,700 – Rs.44,770/- > Selection Process : * Examination * India > Application Fees : * General / OBC: Rs.374/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.274/- Apply Online : [Click Here](https://www.mpsc.gov.in/1035/Home) Application Online Link : [Download](https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx)

MPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો