પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એન્જિનિયર ડિપ્લોમા 9000–4400–40500 0 21 to 32 150 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-13 00:00:00 થી 2019-03-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Municipal Service Commission (MSCWB) * Post Name : Junior Engineer * Total Post : 150 * Job Location : West Bengal * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.9,000 - Rs.40,500 Grade Pay- Rs.4,400/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Personality Test * Interview > Post Vacancies Details : * Junior Engineer (Civil) : 100 * Junior Engineer (Mechanical) : 25 * Junior Engineer (Electrical) : 25 Apply Online : [Click Here](https://www.mscwb.org/) Application Online Link : [Download](http://mscwbonline.applythrunet.co.in/)

MSCWB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો