પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Act એપ્રેન્ટિસ 10 પાસ N/A 100 15 to 24 446 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Act એપ્રેન્ટિસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-23 00:00:00 થી 2018-12-17 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : North Central Railway * Post Name : Act Apprentice * Total Post : 446 * Job Location : Jhansi, Uttar Pradesh * Age Limited : 15 to 24 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://www.ncr.indianrailways.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1x-92kyixdu6nIJIVNb9hpLNGFT2QsyXk/view?usp=drive_open)

NCR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો