પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એકાઉન્ટ્સ અસિસ્ટન્ટ Graduate 9000 to 19500 200 18 to 30 52 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એકાઉન્ટ્સ અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Fertilizers Limited * Post Name : Accounts Assistant * Total Post : 52 * Job Location : All india * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs. 9000 to 19500/- > Selection Process : * Written Examination * Interview > Application Fees : * For General & OBC: Rs. 200/- * For SC/ ST/ PwBD/ ExSM candidates: Nil * Payment Mode (Online): Internet banking/ credit/ debit card Apply Online : [Click Here](http://nationalfertilizers.com/) Application Online Link : [Download](http://www.nationalfertilizers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Arecruitment-of-accounts-assistants-w-3-level-&catid=52%3Acareer&lang=en)

NFL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો