પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેપ્યુટી મેનેજર Civil Engineering 15600–5400–39100 0 30 Minimum 29 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેપ્યુટી મેનેજર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Highways Authority of India * Post Name : Deputy Manager * Total Post : 29 * Job Location : New Delhi * Age Limited : Maximum 30 Year (as on closing date of advertisement) * Education Qualification : Degree in Civil Engineering * Salary : Rs.15,600 - Rs.39,100/- with Grade Pay of Rs.5400/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Gate Score 2018 * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.nhai.org/) Application Online Link : [Download](http://www.nhai.org/)

NHAI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો