પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર Civil Engineering 15600–7600–39100 0 55 Minimum 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-30 00:00:00 થી 2019-03-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited * Post Name : Dy General Manager * Total Post : 28 * Job Location : New Delhi * Age Limited : Maximum 55 Year * Education Qualification : Degree in Civil Engineering * Salary : Level-12 of 7th CPC [Pre-revised PB-3 of Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs.7,600/-] * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://nhidcl.com/) Application Online Link : [Download](https://nhidcl.com/tenders/tendors/jobs/60745/Job%20file/60745_[Advt.%2029.01.2019]%20Dy.%20GM%20T&P.pdf)

NHIDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો