પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર Civil Engineering 15600 to 39100 0 55 Minimum 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-05 00:00:00 થી 2019-03-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited * Post Name : Deputy General Manager * Total Post : 28 * Job Location : Across India * Age Limited : Maximum 55 Year * Education Qualification : Degree in Civil Engineering * Salary : Rs. 15,600 to Rs.39,100/- pm * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://nhidcl.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1WOn4n52Ox_VpjuVY6ux41P_nDAJPHWUB/view)

NHIDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો