પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Surveillance Worker 10 પાસ 15000 0 21 to 44 400 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Surveillance Worker

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Health Mission * Post Name : Surveillance Worker * Total Post : 400 * Job Location : Assam * Age Limited : 21 to 44 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 15,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://nhm.assam.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://nrhmassam.info/web/career.php)

NHM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો