પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રજિસ્ટ્રાર, ટેકનિકલ અસીસ્ટંન્ટ BE/B. Tech 38089 to 112902 0 50 Minimum 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. રજિસ્ટ્રાર, ટેકનિકલ અસીસ્ટંન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-27 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : : National Institute of Design * Post Name : Registrar, Technical Assistant * Total Post : 20 * Job Location : Ahmedabad * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : B.E / B.Tech * Salary : Rs.38,089 – Rs. 1,12, 902/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://www.nid.edu/) Application Online Link : [Download](http://careers.nid.edu/)

NID ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો