પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર હિન્દી ટ્રાન્સલેટર માસ્ટર ડિગ્રી 9300–4200–34800 0 30 Minimum 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર હિન્દી ટ્રાન્સલેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-06 00:00:00 થી 2019-03-07 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Institute Of Fashion Technology * Post Name : Junior Hindi Translator * Total Post : 16 * Job Location : All Over India * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : Master’s Degree * Salary : Level-6 of Pay Matrix as per 7 CPC/ PB-2, ₹9300-34800 + Grade Pay 4200 as per 6th CPC * Selection Process : Written Test * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://nift.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://www.cmsnift.com/pages/app_hindiofficer/ap_reg.aspx)

NIFT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો