પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ 67700 1500 N/A 14 જગ્યા
2 જુનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ 56100 1500 N/A 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-23 00:00:00 થી 2019-01-23 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Mental Health and Neurosciences * Post Name : Senior Resident * Total Post : 14 * Job Location : Banglore, karnataka * Age Limited : In Notification * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.67,700/- pm > Selection Process : * Written cum skill test * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC : Rs.1,500/- * SC/ ST/ PWD for Senior Resident : Rs.1,000/- * General & OBC: Rs. 1,000/- * SC/ ST/ PWD for Junior Resident: Rs.750/- Apply Online : [Click Here](http://www.nimhans.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1-BaOQZ_Ok2yDqpQ_akt0q7Skn6r4T5Fq/view)

 • 2. જુનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-23 00:00:00 થી 2019-01-23 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute of Mental Health and Neurosciences * Post Name : Junior Resident * Total Post : 4 * Job Location : Banglore, karnataka * Age Limited : In Notification * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.56,100 /- pm > Selection Process : * Written cum skill test * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC : Rs.1,500/- * SC/ ST/ PWD for Senior Resident : Rs.1,000/- * General & OBC: Rs. 1,000/- * SC/ ST/ PWD for Junior Resident: Rs.750/- Apply Online : [Click Here](http://www.nimhans.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1-BaOQZ_Ok2yDqpQ_akt0q7Skn6r4T5Fq/view)

NIMHANS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો