પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર Phd 9300 to 34800 0 45 Minimum 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-25 00:00:00 થી 2018-10-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Institute of Pharmaceutical Education & Research * Post Name : Assistant Professors * Total Post : 7 * Job Location : Gandhinagar, Gujarat * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Ph.D * Salary : Rs.9,300 – Rs.34,800/- Per Month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Shortlisted * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.niperahm.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://form.jotform.me/70813365024450)

NIPER ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો