પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ, DEO MBBS ડિગ્રી 15800 to 72325 0 40 Minimum 575 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ, DEO

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-13 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-21 00:00:00 થી 2019-02-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : National Institute for Research in Tuberculosis * Post Name : Project Assistant, DEO * Total Post : 575 * Job Location : Chennai, Tamilnadu * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : MBBS degree * Salary : Rs.15,800 - Rs.72,325/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.nirt.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1BydBY-32h3T7knljKOCu4h-ZFFjcqvCb/view)

NIRT ચેન્નઈ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો