પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર BE/B. Tech N/A 1000 35 Minimum 134 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Institute Of Technology * Post Name : Assistant Proffesor * Total Post : 134 * Job Location : Tiruchirappalli (Tamil Nadu) * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : B.E./B.Tech. * Salary : Pay Level 10 in VII CPC > Application Fees : * All others: Rs. 1,000 * SC/ ST Category: Rs.500 * Woman/ PWD Category: No fee > Selection Process : * Short Listing * Department Presentation * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.nitt.edu/) Application Online Link : [Download](https://recruitment.nitt.edu/faculty2019/)

NIT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો