પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્નિશિયન , જુનિયર અસિસ્ટન્ટ સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 1000 50 Minimum 73 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટેક્નિશિયન , જુનિયર અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-30 00:00:00 થી 2019-04-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Institute of Technology * Post Name : Technician, Jr Assistant * Vacancies : 73 * job Location : Silchar, Assam * Qualification : Bachelor's Degree * Age Limite : Maximum 50 Year * Pay Scale : Level - 3 to Level 12 pay * Selection Process : Interview > Application Fee : * Gen / OBC: Rs.1000/- * SC / ST / PWD: Rs.500/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.nits.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1l-cbW3XsAciWgzgpsRsx6OjGuOtgEso4/view?usp=drive_open)

NIT સિલ્ચર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો