પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર એન્જીનિયરિંગ N/A 1000 35 Minimum 134 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Institute of Technology, Tiruchirappalli * Post Name : Assistant Professor * Total Post : 134 * Job Location : Tiruchirappalli, Tamilnadu * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Pay Level 10 in VII CPC > Selection Process : * Department Presentation * Interview > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.1000/- * SC / ST: Rs.500/- * Woman / PwD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://www.nitt.edu/) Application Online Link : [Download](https://www.nitt.edu/home/other/jobs/)

NIT ત્રિચી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો