પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Professor, Readers 10 પાસ 18000 to 215900 2000 N/A 41 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Professor, Readers

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-23 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Institute of Unani Medicine * Post Name : Professor, Readers * Vacancies : 41 * job Location : Bangalore, Karnataka * Qualification : 10th Pass * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.18,000 - Rs.2,15,900/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.2000/- * ST / SC / Ex-s: Rs.1400/- * PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://www.nium.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ck6CMHCw4WafeGM85thuL15s5mviyaDG/view?usp=drive_open)

NIUM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો