નોર્થ એસ્ટર્ન રેલવે ભરતી
નોર્થ એસ્ટર્ન રેલવે દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Ex-Servicemen 10 પાસ 25000 0 65 Minimum 836 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Ex-Servicemen

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-14 00:00:00 થી 2018-12-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : North Eastern Railway * Post Name : Ex-Servicemen * Total Post : 836 * Job Location : Noida, Uttar Pradesh. * Age Limited : Maximum 65 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.25,000 Grade Pay Rs.1,800 Per month * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://www.ner.indianrailways.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.ner.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,7,288,366,922)

નોર્થ એસ્ટર્ન રેલવે ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો