પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 28 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-27 00:00:00 થી 2018-12-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd * Post Name : Assistant Grade (HR)(F&A)(C&MM) * Total Post : 13 * Job Location : Kanchipuram, Tamil Nadu. * Age Limited : 21 to 28 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/MAPS2018/candidate/Default.aspx)

NPCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો