પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેન્ટલ ટેક્નિશિયન સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 21 to 40 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેન્ટલ ટેક્નિશિયન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd. * Post Name : Dental Technician * Total Post : 24 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 21 to 40 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Examination * Skill Test Apply Online : [Click Here](http://www.npcil.co.in/) Application Online Link : [Download](https://npcilcareers.co.in/KGS2019/candidate/Default.aspx)

NPCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો