પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ 10 પાસ N/A 0 16 to 24 57 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Nuclear Power Corporation of India Ltd. * Post Name : Trade Apprentice * Total Post : 57 * Job Location : Tirunelveli, Tamil Nadu * Age Limited : 16 to 24 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview > Post Vacancies Details : * Fitter : 03 * Machinist : 02 * Welder (Gas & Electric) : 02 * Electrician : 20 * Electronic Technician : 08 * Pump Operator cum mechanic : 10 * Instrument Mechanic : 07 * Mechanic (Chiller Plant) Industrial air conditioning : 05 Apply Online : [Click Here](https://npcilcareers.co.in/MainSite/default.aspx) Application Online Link : [Download](http://www.npcil.nic.in/content/289_1_Opportunities.aspx)

NPCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો