પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ANM, સ્ટાફ નર્સ 10 પાસ 5740 to 22200 500 38 Minimum 229 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ANM, સ્ટાફ નર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-02 00:00:00 થી 2019-02-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Rural Health Mission, Manipur * Post Name : ANM, Staff Nurse * Total Post : 229 * Job Location : Manipur * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 5,740/- to Rs. 22,200/- > Application Fees : * General : ₹500 * OBC : ₹300 * SC/ ST : 200 * PWD : ₹100 > Selection Process : * Interview * Viva-voce Apply Online : [Click Here](http://nrhmmanipur.org/)

NRHM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો