ઓએફસી ભરતી 2018
ઓર્ડનન્સ ફેક્ટરી ચંદા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઓએફસી ગ્રેજ્યુએટ ભરતી એન્જિનિયરિંગ માં ડિગ્રી 4984 0 N/A 6 જગ્યા
2 ઓએફસી ટેક્નિશિયન પોસ્ટ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ N/A 0 N/A 30 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ઓએફસી ગ્રેજ્યુએટ ભરતી

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-26 00:00:00 થી 2018-05-26 00:00:00

  વિગતો:

  Online Application Registration Last date : 26 May 2018 * Mechanical : 04 * Electrical : 01 * Civil : 01 Apply Online : [Click Here](http://ofchanda.gov.in/Default.html)

 • 2. ઓએફસી ટેક્નિશિયન પોસ્ટ

  અંતિમ તારીખ:
  2018-05-26 00:00:00 થી 2018-05-26 00:00:00

  વિગતો:

  Online Application Registration Last date : 26 May 2018 * Mechanical- 26 * Electrical- 02 * Civil- 02 Apply Online : [Click Here](http://ofchanda.gov.in/Default.html)

ઓએફસી ભરતી 2018 Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો