પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એક્ઝિક્યુટિવ BE/B. Tech 67700 to 130400 0 N/A 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એક્ઝિક્યુટિવ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Odisha Mining Corporation Limited * Post Name : Executive * Total Post : 28 * Job Location : Bhubaneswar, Odisha * Age Limited : In Notification * Education Qualification : BE / B. Tech * Salary : Rs.67,700 - Rs.1,30,400/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://omcltd.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=13sc7cr4XD0D9D7cXHVs0CA1Ve0b1Wiqg)

OMC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો