પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ એકઝીકયુટીવ એન્જિનિયર BE/B. Tech N/A 0 18 to 30 785 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ એકઝીકયુટીવ એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-27 00:00:00 થી 2019-04-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Oil and Natural Gas Corporation Limited * Post Name : Assistant Executive Engineer * Vacancies : 785 * job Location : All India * Qualification : B.E, B.Tech * Age Limite : 18 to 30 Year * Pay Scale : In Notification * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/) Application Form Link : [Download](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/career/recruitment-notice/)

ONGC AEE ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો