પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસીસ્ટંન્ટ 10 પાસ 11000 to 27000 370 18 to 40 36 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસીસ્ટંન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-04 00:00:00 થી 2019-01-24 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Oil and Natural Gas Corporation Ltd * Post Name : Assistant * Total Post : 36 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.11,000 – Rs. 27,000/- > Application Fees : * General/OBC Candidates Application Fee is – Rs.370/- * All Other Candidates (ST/SC/Ex-s/PWD) Application Fee is – Nil > Selection Process : * Computer-based test * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/) Application Online Link : [Download](http://e-apply.in/hanex0118/)

ONGC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો