પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Assistant Legal Adviser Law ડિગ્રી 60000 to 180000 370 30 Minimum 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Assistant Legal Adviser

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-09 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Oil and Natural Gas Corporation * Post Name : Assistant Legal Adviser * Vacancies : 9 * job Location : All Over India * Qualification : Degree in Law * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs.60,000 - Rs.1,80,000/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.370/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/) Application Form Link : [Download](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/career/recruitment-notice/recruitment-legal-adviser-clat2019)

ONGC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો