પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Executive & Adviser PG Degree 60000 to 180000 370 35 Minimum 32 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Executive & Adviser

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-09 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Oil and Natural Gas Corporation * Post Name : Executive & Adviser * Vacancies : 32 * job Location : All India * Qualification : PG Degree * Age Limite : Maximum 35 Year * Pay Scale : Rs. 60000-180000/- * Selection Process : Written test > Application Fee : * For General/OBC and EWS Candidates application fee Rs. 370/- * No fee for SC/ST/ESM Candidates. Apply Online Link : [Click Here](https://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/en/home/) Application Form Link : [Download](http://www.ongcapprentices.co.in/)

ONGC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો