પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હોમિયોપેથિક મેડિકલ ઓફિસર્સ ગ્રુપ-બી સ્નાતકની ડિગ્રી 9300 to 44900 500 21 to 32 150 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. હોમિયોપેથિક મેડિકલ ઓફિસર્સ ગ્રુપ-બી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-14 00:00:00 થી 2019-01-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Odisha Public Service Commission * Post Name : Homoeopathic Medical Officers Group-B * Total Post : 150 * Job Location : Odisha * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : Bachelor's Degree * Salary : Rs.9,300 - Rs.44,900/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written test at Cuttack / Bhubaneswar * Interview Apply Link : [Download](http://www.opsconline.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.opsconline.gov.in/)

OPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો