પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર એમબીબીએસ 56100 500 21 to 32 1950 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Odisha Public Service Commission * Post Name : Medical Officer (Assistant Surgeon) * Total Post : 1950 * Job Location : Odisha * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : M.B.B.S. * Salary : Rs.56,100/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.opsc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://opsconline.gov.in/)

OPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો