પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ક્લાર્ક, જુનિયર અસીસ્ટંટ Degree 5200–1900–20200 100 18 to 32 1746 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર ક્લાર્ક, જુનિયર અસીસ્ટંટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-29 00:00:00 થી 2019-02-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Odisha Sub-ordinate Staff Selection Commission * Post Name : Jr Clerk, Junior Assistant * Total Post : 1746 * Job Location : Odisha * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.5,200 - Rs.20,200 + Grade Pay Rs.1,900/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://www.osssc.gov.in/Public/Default.aspx) Application Online Link : [Download](https://www.osssc.gov.in/Public/Default.aspx)

OSSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો