પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Technical Consultant BE/B. Tech 61000 to 68000 100 44 Minimum 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Technical Consultant

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-27 00:00:00 થી 2019-02-09 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Power Finance Corporation Limited * Post Name : Technical Consultant * Total Post : 16 * Job Location : All Over India * Age Limited : Maximum 44 Year * Education Qualification : B.E./ B.Tech * Selection Process : Interview > Salary : * Based on Experience: * 1-5 years: Rs.61,000/- * Above 5 Years: Rs.68,000/- > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs.100/- * SC / ST /PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.pfcindia.com/) Application Online Link : [Download](http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?path=CareerDetail&id=1548352911009_To_%20Apply_Online.pdf)

PFC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો