પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર ટ્રેની એન્જીનિયરિંગ 40000 to 140000 0 45 Minimum 42 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર ટ્રેની

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Power Grid Corporation of India Ltd, PGCIL * Post Name : Assistant Engineer Trainee * Total Post : 42 * Job Location : All Over India * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs.40,000 – Rs.1,40,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * GATE 2018 * Group Discussion * Personal Interview > Post Vacancies Details : * AET (Electrical): 30 * AET (Electronics): 05 * AET(Civil): 07 Apply Online : [Click Here](https://www.powergridindia.com/) Application Online Link : [Download](https://www.powergridindia.com/job-opportunities-0)

PGCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો