પોસ્ટલ સર્કલ ભરતી
હિમાચલ પ્રદેશ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પોસ્ટમેન / મેલ ગાર્ડ કેડર 10 પાસ 21700 to 69100 500 18 to 27 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પોસ્ટમેન / મેલ ગાર્ડ કેડર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-08 00:00:00 થી 2018-07-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh post office department * Total Post : 9 * Post Name : Postman/ Mail guard cadre * Job Location : Himachal Pradesh * Selection Process : Aptitude Test * Salary : Rs. 21700 – 69100/- * Education Qualification : Matriculation/10th class > Age Limited : * Minimum 18 years and Maximum 27 years. * Age Relaxation: As per on Government Rule > Application Fee : * General/ OBC: Rs. Rs. 500/- * SC/ ST/ Ex-s/ PWD: Nil Apply Online Link : [Click Here](http://hppostalcircle.gov.in/)

પોસ્ટલ સર્કલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો