પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર અસિસ્ટન્ટ 10 પાસ N/A 500 18 to 37 34 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-20 00:00:00 થી 2019-02-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Punjab Public Service Commission * Post Name : Senior Assistant * Total Post : 34 * Job Location : Punjab * Age Limited : 18 to 37 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs. 500/- (Application Charges) + RS. 2500/- (Exam Fee * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs. 500/- (Application Charges) + RS. 625/- (Exam Fee) Apply Online : [Click Here](http://www.ppsc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.ppsc.gov.in/errorpageinfo.aspx?error=%20Info%209-Session%20has%20Expired%20due%20to%20use%20of%20Back%20Button%20or%20Browser%20Refresh%20or%20Click%20on%20the%20link%20again%20before%20your%20earlier%20request%20is%20processed.Kindly%20Close%20Browser%20and%20Open%20Website%20in%20New%20Browser.)

PPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો