પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Motor Vehicles Inspector Non Technical સ્નાતકની ડિગ્રી 7100–3900–37600 160 18 to 39 74 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Motor Vehicles Inspector Non Technical

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-27 00:00:00 થી 2019-02-17 00:00:00

  છેલ્લું ચુકવણી ફી તારીખ:
  2019-02-18 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Public Service Commission, West Bengal * Post Name : Motor Vehicles Inspector Non Technical * Total Post : 74 * Job Location : West Bengal, India * Age Limited : 18 to 39 Year * Education Qualification : Bachelors degree * Salary : Rs. 7,100/- to Rs. 37,600/- with Grade Pay Rs. 3,900/- > Selection Process : * Screening Test / Written Test * Interview > Application Fees : * Gen/OBC: Rs. 160/- * SC/ST/PWD : No Fees Apply Online : [Click Here](http://pscwbapplication.in/) Application Online Link : [Download](http://pscwbapplication.in/)

PSCWB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો