પંજાબ નેશનલ બેંક ભરતી
પંજાબ નેશનલ બેંક દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Senior Manager, Officer CA 23700 to 51490 400 21 to 37 325 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Senior Manager, Officer

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-01 00:00:00 થી 2019-03-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Punjab National Bank * Post Name : Senior Manager, Officer * Total Post : 325 * Job Location : All Over India * Age Limited : 21 to 37 Year * Education Qualification : CA * Salary : Rs.23,700 - Rs.51,490/- > Selection Process : * Online Exam * Interview > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.400/- * ST / SC / Ex-s: Rs.50/- > Post Vacancies Details : * Senior Manager (Credit) MMG Scale III : 51 * Manager (Credit) MMG Scale II : 26 * Senior Manager (Law) MMG Scale III : 55 * Manager (Law) MMG Scale II : 55 * Manager (HRD) MMG Scale II : 18 * Officer (IT) JMG Scale I : 120 Apply Online : [Click Here](https://www.pnbindia.in/) Application Online Link : [Download](https://www.pnbindia.in/Recruitments.aspx)

પંજાબ નેશનલ બેંક ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો