પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એપ્રેન્ટિસ 10 પાસ 18000 to 56900 100 15 to 24 3553 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એપ્રેન્ટિસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-10 00:00:00 થી 2019-01-09 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Railway Recruitment Cell Western Railway * Post Name : Apprentice * Total Post : 3553 * Job Location : Mumbai, Maharashtra * Age Limited : 15 to 24 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.18,000/- - Rs. 56,900/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Link : [Download](https://rrc-wr.com/User_Modules/Home.aspx) Application Online Link : [Download](https://rrc-wr.com/tradeapp/Registeration.aspx)

રેલ્વે RRC WR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો