રાજસ્થાન સેન્ટ્રલ યુનિવર્સીટી
સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી રાજસ્થાન દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 શિક્ષક પોસ્ટ માસ્ટર ડિગ્રી 144200 to 218200 1500 N/A 33 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. શિક્ષક પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-25 00:00:00 થી 2018-07-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Central University of Rajasthan * Total Post : 33 * Post Name : Professor * Job Location : Rajasthan * Selection Process : Interview * Age Limit: As Per Rules * Application Fees : General/OBC category. Rs. 1500/- > Salary : Rs * Rs. 144200/- Rs. 218200/- for Professors * Rs. 131400/- for Associate Professors > Education Qualification : * Candidates should have passed B. Tech degree/Post graduation/Masters Degree Apply Online Link : [Click Here](https://www.curajrecruitment.in/)

રાજસ્થાન સેન્ટ્રલ યુનિવર્સીટી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો