રાજસ્થાન હાઈ કોર્ટ ભરતી
રાજસ્થાન હાઈ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લીગલ રિસર્ચર Degree 20000 100 33 Minimum 38 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લીગલ રિસર્ચર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-08 00:00:00 થી 2019-01-24 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rajasthan High Court * Post Name : Legal Researcher * Total Post : 38 * Job Location : Rajasthan * Age Limited : Maximum 33 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.20,000/- * Application Fees : Rs.100 as Demand Draft * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](http://hcraj.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1hJwQxEw1YVSu259KBfceS4MTbDnLrvJc/view?usp=drive_open)

રાજસ્થાન હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો