રાજસ્થાન હાઈ કોર્ટ ભરતી
રાજસ્થાન હાઈ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સ્નાતકની ડિગ્રી 51550 to 63070 0 45 Minimum 48 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-26 00:00:00 થી 2018-10-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rajasthan High Court * Post Name : District Judje * Total Post : 48 * Job Location : Jodhpur, Rajasthan * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Bachelor of Laws * Application Fees In Notification * Salary : Rs.51,550 - Rs.63,070/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://164.100.222.238/hcraj/index.php) Application Online Link : [Download](http://164.100.222.238/hcraj/djrecruitment-2018.php)

રાજસ્થાન હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો