રાજસ્થાન પી.એસ.સી. ભરતી
રાજસ્થાન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મદદનીશ વન સંરક્ષક સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 18 to 40 99 જગ્યા
2 વન રેંજ ઓફિસર સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 18 to 40 70 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. મદદનીશ વન સંરક્ષક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-27 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  અરજી ફોર્મ સંપાદિત કરો:
  2018-05-17 00:00:00 થી 2018-05-17 00:00:00

  અંતિમ તારીખ ઓનલાઇન અરજી સંપાદિત કરો:
  2018-05-23 00:00:00 થી 2018-05-23 00:00:00

  વિગતો:

  Exam Pattern And Syllabus : * Objective Type Selection Process : * Written, Personality and viva-voce examination. Pay Scale : * Assistant Forest Conservator : Pay Matrix Level (L-14) * Forest Range Officer : Pay Matrix Level (L-11) Apply Online : [Click Here](https://sso.rajasthan.gov.in/signin)

 • 2. વન રેંજ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-27 00:00:00 થી 2018-05-16 00:00:00

  ઓનલાઇન અરજી સંપાદિત કરો:
  2018-05-17 00:00:00 થી 2018-05-17 00:00:00

  અંતિમ તારીખ ઓનલાઇન અરજી સંપાદિત કરો:
  2018-05-23 00:00:00 થી 2018-05-23 00:00:00

  વિગતો:

  Exam Pattern And Syllabus : * Objective Type Selection Process : * Written, Personality and viva-voce examination. Pay Scale : * Assistant Forest Conservator : Pay Matrix Level (L-14) * Forest Range Officer : Pay Matrix Level (L-11) Apply Online : [Click Here](https://sso.rajasthan.gov.in/signin)

રાજસ્થાન પી.એસ.સી. ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો