રાજસ્થાન ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી ભરતી
રાજસ્થાન ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર અસિસ્ટન્ટ 12 પાસ N/A 0 18 to 40 45 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-08 00:00:00 થી 2018-11-04 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rajasthan Technical University * Post Name : Junior Assistant * Total Post : 45 * Job Location : Rajasthan * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 12th Pass * Application Fees : In Notification * Salary : In Notification * Selection Process : Written Test Apply Online : [Click Here](http://www.rtu.ac.in/RTU/) Application Online Link : [Download](https://sso.rajasthan.gov.in/signin)

રાજસ્થાન ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો