પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એન્જિનિયર્સ BE/B. Tech 66720 700 35 Minimum 41 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એન્જિનિયર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-09 00:00:00 થી 2019-04-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited * Post Name : Engineers (Chemical) * Vacancies : 41 * job Location : Mumbai, Maharashtra * Qualification : B.E / B. Tech * Age Limite : Maximum 35 Year * Pay Scale : Rs. 66,720/- * Application Fee : Gen / OBC: Rs.700/- * Selection Proces : Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.rcfltd.com/index.php/hi/) Application Form Link : [Download](http://203.199.79.251:3053/Candidate/)

RCF ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો